NASZE REALIZACJE    

Innowacyjna kultura i technika w branży budowlanej. Przez wiele lat ciężkiej pracy stworzyliśmy markę stanowiącą wzorzec jakości dostępny dla każdego. Nasze przedsięwzięcia są głównie realizowane dla jednostek publicznych oraz klientów indywidualnych.

Realizacje
"od zera pod klucz"

NASZA OFERTA    

Wieloletnie doświadczenie, wysoko wykwalifikowani pracownicy oraz zaplecze sprzętowe zapewniają wysoką jakość wykonywanych prac. Zawsze stawiamy na najnowsze innowacyjność, kreatywność, najnowsze materiały oraz technologie zgodnie z obowiązującymi przepisami jak i sztuką budowlaną.

Kompleksowe
usługi budowlane

50 lat

DOŚWIADCZENIA

Oferta

Specjalnością naszej firmy budowlanej są kompleksowe budowy, przebudowy, termomodernizacje, a także remonty obejmujące doradztwo, nadzór oraz kompletne wykonanie robót ogólnobudowlanych poprzedzone wcześniejszą analizą dokumentacji projektowo-wykonawczej i wyceną kosztorysową. Zajmujemy się również dostosowaniem istniejących budynków do wymagań p.poż i wymogów dotyczących ochrony środowiska.

Wysokiej jakości sprzęt budowlany oraz znajomość najnowszych technologii sprawiają, że nasza firma oferuję pełen zakres robót „od zera pod klucz”.

Nasza spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, zapewniając uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń koniecznych do realizacji, odbioru, a także zakończenia przedmiotu zamówienia.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności spółki na rynku usług budowlanych w wyniku działań inwestycyjnych.

Cel operacji: Budowę budynku usługowego wpływająca na wprowadzenie innowacyjnego procesu obsługi klienta

Opis: Zakresem operacji jest budowa budynku Handlowo-Usługowo-Garażowego w Krzepicach
Budynek wolnostojący dwukondygnacyjny 15x34x8,10. Budynek murowany z dachem dwuspadzistym, zastosowano ponadto elementy stalowe, oszklenia PVC, dach w części kryty paką , płytami warstwowymi, ogrzewanie pompa ciepła oświetlenie LED. Budynek posiadać będzie funkcje biurowe 4 pomieszczenia biurowa wraz z pomieszczeniem na salę szkoleniową, część handlową ,pomieszczenia sanitarne ora część magazynową.
Realizacja zakresu rzeczowego przyczyni się do osiągnięcia zakładanych celów głównego i podrzędnych LSR oraz celu operacji: Rozwój działalności poprzez wprowadzenie nowych usług, innowacji procesowej i przyczyniających się do zwiększenia zatrudnienia, wejściem na nowe rynki zbytu , zwiększeniem przychodów.

Nazwa działania: Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

BATOREX S.C. , realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,

„Wzrost konkurencyjności i rozszerzenie profilu działania firmy poprzez usługi wykonywania odwiertów pionowych przy realizacji innowacyjnych systemów cieplnych.”.

 Opis projektu: Realizacja projektu polega na wykonywaniu odwiertów pionowych przy realizacji innowacyjnych systemów cieplnych. Dzięki zakupowi nowej maszyny hydraulicznej wiertni pionowej firma zmieni profil działalności i uruchomi usługi odwiertów wykorzystywanych w nowoczesnych systemach cieplnych między innymi przy montażu innowacyjnego produktu jakim będą Gruntowne Powietrzne Wymienniki Ciepła (GPWC). Uruchomienie nowych usług wpłynie na utrzymanie i zwiększenia zatrudnienia, wzrost konkurencyjności firmy i wejściem na nowe rynki zbytu.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu oraz wejściem na nowy rynek działalności, na którym firma do tej pory jeszcze nie zaistniała.

Wartość projektu: 425 348,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 361 545,80 zł

Dofinansowano ze środków „Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”

Zadanie: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Opis zadanie: Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników firmy w wyniku zakup urządzeń i wyposażenia zmniejszającego ryzyko na stanowiskach pracy (pracownik ogólnobudowlany) w związku z wykonywanymi czynnościami.
Realizowany projekt dotyczyć będzie ograniczenia obciążeń fizycznego oraz dynamicznego, zabezpieczaniu pracowników podczas prac na wysokościach oraz podczas prac linowych w wykopach.

Dofinansowanie: 115 000,00

Całkowita wartość projektu: 164 241,71

Kontakt

Firma remontowo-budowlana BATOREX S.C.

Dane:

NIP: 574-205-86-93
Adres: ul. Ks. Muznerowskiego 123,
42-160 Krzepice

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek:  700 – 1600
Sobota:                           800 – 1400

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2020 · Batorex.pl