Odwierty głębinowe

Wiercenie studni, które Ci proponujemy to doskonałe rozwiązanie dla gospodarstw domowych a także zakładów przemysłowych. Ujęcia te pozwalają na uzyskanie wody, która nie jest narażona na zanieczyszczenia. Ponadto jest to bardzo wydaje rozwiązanie.
Odwierty studni rozpoczynamy od określenia najlepszej lokalizacji, która zapewni stały dostęp do wody oraz ustalenia jej orientacyjnej głębokości. Ujęcie wody jest również obwarowane regulacjami prawnymi dotyczącymi jej położenia, których przestrzegamy.

Wymagania co do odległości studni są następujące:

  • studnia musi być położona w odległości co najmniej 7,5 m od osi rowu przydrożnego,
  • 5 m od granicy działki oraz studni wspólnej na granicy dwóch działek,
  • 15 m odległości od budynków oraz szczelnych zbiorników ściekowych, kompostowników, itp., a także od szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki,
  • 30 m oddalenia od drenażu, który rozsącza ścieki do gruntu (oczyszczone biologicznie),
  • 70 m oddalenia od wybiegów dla zwierząt hodowlanych, które są nieutwardzone i drenażu rozsączającego ścieki do gruntu (nieoczyszczone biologicznie).