Wymiana 48 źródeł ciepła w Gminie Osjaków

Wymiana źródeł ciepła w Gminie Osjaków

Miejscowość: Osjaków
Termin realizacji: 02.2022r. – 12.2022r.
Wartość realizacji:   4 727 079,92 brutto

Zakres robót:

  • opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej;
  • uzyskanie wszystkich wymaganych prawem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji;
  • demontaż i wyniesienie na zewnątrz istniejących źródeł ciepła w 48 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i przekazanie ich poszczególnym właścicielom budynków do utylizacji;
  • dostawę i montaż 23 szt. powietrznych pomp ciepła, w tym montaż zewnętrznej infrastruktury powietrznych pomp ciepła;
  • dostawę i montaż 15 szt. gruntowych pomp ciepła w tym montaż zewnętrznej infrastruktury powietrznych pomp ciepła;
  • dostawę i montaż 10 szt. kotłów opalanych biomasą;
  • wykonanie robót termomodernizacyjnych w 28 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych (tych, w których wymieniano źródło ciepło), polegających na ociepleniu stropodachów, ociepleniu ścian zewnętrznych budynków, stropów pod nieużytkowanymi poddaszami, wymianie okien na nowe, wymianie drzwi wraz z obrobieniem ościeży;
  • wykonanie robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania prac termomodernizacyjnych;
  • wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji grzewczej min. przebicia, zamurowania, malowanie, wykonanie przepustów.