Zespół Szkół w Krzepicach

Wymiana źródła ciepła ZSP w Krzepicach

Miejscowość: Krzepice
Termin realizacji: 07.2021r. – 11.2021r.
Wartość realizacji:  1 069 000,00 zł brutto

Zakres robót:

 • demontaż istniejącej kotłowni węglowej;
 • wymiana rozdzielaczy c.o. w pomieszczeniu starej kotłowni;
 • montaż nowej kotłowni gazowej o mocy 272kW zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu wolnostojącego budynku magazynowego znajdującego się na terenie ZSP w Krzepicach;
 • wykonanie sieci gazowej, kanalizacyjnej, wodnej oraz sieci ciepłowniczej i  z nowoprojektowanej kotłowni do budynku szkoły oraz świetlicy;
 • dostosowanie budynku do wymogów ppoż.;
 • wykonanie instalacji elektrycznych;
 • montaż stolarki drzwiowej i okiennej;
 • wykonanie powłok tynkarskich i malarskich;
 • wykonanie okładzin podłogowych z płytek ceramicznych;
 • termomodernizacja budynku nowoprojektowanej kotłowni;
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku- wykonanie dojść, parkingu i dróg dojazdowych.