Budynek komunalny w Osjakowie i Drobnicach

Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 11 i w miejscowości Drobnice 51”

Miejscowość: Osjaków
Termin realizacji: 11.2021r. – 11.2022r.
Wartość realizacji:   2 702 756,58 brutto

Zakres robót:

 • opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej;
 • uzyskanie wszystkich wymaganych prawem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji;
 • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;
 • ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych i piwnic;
 • wykonanie instalacji c.o z przygrzejnikowanymi zaworami termostatycznymi wraz z wymianą starych grzejników;
 • montaż centrali ciepła wyposażonej w dwusprężarkową pompę ciepła typu woda-woda o mocy 73,5kW z automatyką pogodowo-czasową oraz dolnym źródłem w postaci energii wody zgromadzonej w zbiorniku sąsiadującej z obiektem stacji uzdatniania wody- dla budynku w Osjakowie;
 • montaż gruntowej pompy ciepła o mocy 34,8 kW pracującej w układzie z buforem ciepła oraz wykonanie instalacji dolnego źródła ciepła- dla budynku w Drobnicach;
 • montaż kompleksowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy odpowiednio 11,22 kWp dla budynku w Osjakowie oraz 14,85 kWp dla budynku w Drobnicach;
 • wykonanie instalacji odgromowej oraz montaż rynien, rur spustowych i parapetów zewnętrznych;
 • dostawa i montaż zewnętrznej pionowej windy do transportu osób niepełnosprawnych w Drobnicach;
 • demontaż i montaż nowych zadaszeń nad wejściami do budynków;
 • wykonanie nowych opasek wokół budynków;
 • wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji grzewczej;