Centrum Kultury i Sportu

Centrum Kultury i Sportu

Miejscowość: Pątnów
Termin realizacji: 02.2021r. – 10.2021r.
Wartość realizacji:  1 415 719,54 zł brutto

Zakres robót:

 • roboty ziemne i fundamentowe;
 • wykonanie ścian i stropu;
 • roboty ciesielskie i dekarskie;
 • wykonanie prac związanych z montażem instalacji sanitarnych (instalacje  wod.-kan., szamba);
 • dostosowanie budynku do wymogów ppoż.;
 • wykonanie instalacji elektrycznych;
 • montaż stolarki drzwiowej i okiennej;
 • wykonanie powłok tynkarskich i malarskich oraz sufitów podwieszonych;
 • wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych;
 • prace elewacyjne;
 • przebudowa boiska, bieżni oraz siedzisk dla publiczności;
 • wyposażenie budynku w meble oraz boiska w piłkochwyty, bramki, szlabany i siedziska dla zawodników;
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz boiska.