Klub dziecięcy

Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Galewice

Miejscowość: Galewice
Termin realizacji: 04.2021r. – 08.2021r.
Wartość realizacji:  1 040 616,92 zł brutto

Zakres robót:

  • roboty rozbiórkowe i demontażowe;
  • wymiana posadzek;
  • roboty murarskie i tynkarskie;
  • wykonanie prac związanych z montażem instalacji sanitarnych (instalacje wod.-kan., c.o.);
  • dostosowanie budynku do wymogów ppoż.;
  • dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych;
  • wykonanie instalacji elektrycznych;
  • wykonanie instalacji wentylacji;
  • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;
  • wykonanie powłok tynkarskich i malarskich oraz sufitów podwieszonych;
  • wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych oraz ułożenie wykładzin obiektowych;
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku – utwardzenia kostką brukową pod chodniki, opaski oraz miejsca parkingowe;
  • wykonanie placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną wraz z jego ogrodzeniem;
  • wyposażenie klubu i placu zabaw.