Środowiskowy Dom Samopomocy

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa (adaptacja) pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z dobudową zewnętrznej klatki schodowej i szybu windowego.

Miejscowość: Krzepice
Termin realizacji: 09.2019r. – 12.2020r.
Wartość realizacji:  1 329 886,80 zł brutto

Zakres robót:

 • dobudowa z zachodniej strony budynku nowej klatki schodowej z szybem windowym;
 • zmiana sposobu użytkowania i przebudowa piętra budynku;
 • roboty rozbiórkowe i demontażowe;
 • roboty murarskie i tynkarskie;
 • wykonanie prac związanych z montażem instalacji sanitarnych (instalacje wod.-kan., c.o., hydrantowe);
 • dostosowanie budynku do wymogów ppoż.;
 • dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych;
 • wykonanie instalacji elektrycznych;
 • wymiana posadzek;
 • wymiana stolarki drzwiowej i częściowo okiennej;
 • wykonanie powłok tynkarskich i malarskich oraz sufitów podwieszonych;
 • wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych oraz ułożenie wykładzin obiektowych;
 • docieplenie budynku wraz z montażem fasady aluminiowej wypełnionej szkleniem.
 • odtworzenie istniejącego placu wokół budynku po wykonaniu dobudowy;