Mieszkania socjalne

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi.

Miejscowość: Kleśniska
Termin realizacji: 07.2019r. – 08.2020r.
Wartość realizacji:  2 387 000,00 zł brutto

Zakres robót:

 • rozbiórka I piętra, rozebranie stropu nad piętrem i dachu w części wyższej obiektu;
 • rozbiórka części ścian wewnętrznych oraz istniejących warstw posadzek ;
 • demontaż wszystkich drzwi i okien, podmurowanie parapetów, wylanie nowych nadproży;
 • rozbiórka drewnianych schodów wewnętrznych oraz budowa nowej klatki schodowej;
 • wymurowanie ścian nośnych i działowych oraz kominów systemowych;
 • wykonanie stropów parteru i piętra typu Teriva na wyższej części szkoły;
 • wykonanie więźby dachowej oraz pokrycia dachowego wraz z podbitką, obróbkami i orynnowaniem;
 • montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
 • wykonanie powłok tynkarskich i malarskich oraz sufitów podwieszonych;
 • wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych oraz paneli podłogowych;
 • wykonanie prac związanych z montażem instalacji sanitarnych (zbiornik na ścieki, instalacje wod.-kan., c.o.) i elektrycznych;
 • termomodernizacja budynku;
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku- dojścia i dojazdy, miejsca parkingowe, trawnik, budowa schodów i pochylni dla niepełnosprawnych.