Centrum Integracji i Aktywności Społecznej

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum integracji i aktywności społecznej

Miejscowość: Kłobuck
Termin realizacji: 04.2019r. – 09.2019r.
Wartość realizacji:  1 695 971,66  zł brutto

Zakres robót:

 • rozbiórka dachu i ścian I piętra;
 • rozbiórka ścian parteru wraz z ławami fundamentowymi;
 • rozbiórka klatki schodowej i stropu żelbetowego;
 • wykonanie płyty fundamentowej;
 • budowa nowych ścian nośnych i działowych;
 • wykonanie słupów, belek, nadproży, wieńców, schodów oraz stropu płytowo-belkowego i gęstożebrowego nad parterem;
 • wymiana stolarki okiennej na pustaki szklane;
 • wymiana stolarki drzwiowej;
 • roboty instalacyjne w zakresie instalacji wod.-kan., c.o, elekrycznej, wentylacji grawitacyjnej;
 • montaż elewacji osłonowej szklonej na konstrukcji aluminiowej;
 • termomodernizacja ścian zewnętrznych;
 • roboty wykończeniowe: tynkowanie, malowanie, zabudowy i sufity kart.-gips, gipsowanie, układanie płytek ceramicznych i wykładzin;
 • montaż prefabrykowanego wiązara dachowego wraz z warstwami przykrycia, obróbkami i orynnowaniem;
 • uporządkowanie terenu zewnętrznego (dojścia i dojazdy, miejsca parkingowe, trawnik, nasadzenie zieleni, montaż elementów małej architektury);
 • wyposażenie budynku.
Centrum Integracji i Aktywności Społecznej: Kłobuck