Gminny Ośrodek Kultury

  • Termin realizacji: 30 maja 2019
  • Miejscowość: Krzepice
  • Wykonano: roboty budowlane, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, roboty drogowe.
Gminny Ośrodek Kultury: Krzepice