Jurajskie Centrum Leczenia Uzależnień

Modernizacja Jurajskiego Centrum Leczenia Uzależnień i Usług Społecznych

 • Termin realizacji: 07.2016-09.2017
 • Miejscowość: Częstochowa
 • Wartość robót: 1 139 030,26 zł brutto
 • Zakres robót:
  – roboty rozbiórkowe;
  – wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;
  – roboty wykończeniowe;
  – wymiana stropów;
  – wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami oraz orynnowaniem;
  – zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych do wymogów ppoż.;
  – renowacja,czyszczenie, piaskowanie i impregnacja elewacji;
  – wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej, wentylacji, wod.-kan. i c.o.;
  – zagospodarowanie terenu.
Przychodnia Leczenia Uzależnień: Częstochowa