Oddział Ginekologii i Położnictwa

Przebudowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Poddziałem Patologii Ciąży

Miejscowość: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Termin realizacji: 03.2012r. – 12.2012r.
Wartość realizacji:  1 460 083,27 zł brutto

Zakres robót:

  • roboty rozbiórkowe, murowe, izolacyjne, dociepleniowe, tynkarskie, okładzinowe i malarskie;
  • montaż stolarki drzwiowej i sufitów podwieszanych;
  • wymiana posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej;
  • dostosowanie budynku do przepisów ppoż;
  • roboty instalacyjne- wod.-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, gazów medycznych, elektryczne;