Osjakowskie Centrum Obsługi Turystycznej

Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Osjakowskie Centrum Obsługi Turystycznej Czterech Szlaków

Miejscowość: Osjaków
Termin realizacji: 06.2017r. – 12.2017r.
Wartość realizacji:  1 052 186,35 zł brutto

Zakres robót:

  • roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamenty pod dobudowę, stopy fund. pod słupki zadaszenia;
  • żelbetowy mur oporowy;
  • dobudowa do istniejącego budynku;
  • wymiana posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej;
  • dostosowanie budynku do przepisów ppoż;
  • wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu na całości rozbudowanego budynku;
  • roboty okładzinowe, tynkarskie i malarskie;
  • termomodernizacja budynku;
  • roboty instalacyjne- sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, wentylacji mechanicznej, pompy ciepła i centralnego ogrzewania, elektryczne i monitoringu wizyjnego;
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku.