Przedszkole

Przebudowa i termomodernizacja przedszkola w Rudnikach

Miejscowość: Rudniki
Termin realizacji: 03.2018r. – 10.2018r.
Wartość realizacji:  1 836 492,98 zł brutto

Zakres robót:

  • roboty rozbiórkowe, zamurowania i uzupełnienia ścian, wymiana posadzek;
  • docieplenie elewacji, tynki i okładziny wewnętrzne oraz malowanie;
  • częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
  • nadbudowa dachu oraz docieplenie stropodachu;
  • montaż „zielonej ściany”;
  • wykonanie prac związanych z montażem instalacji sanitarnych(, instalacje wod.-kan., c.o.);
  • wykonanie instalacji: oświetleniowej,antywłamaniowej, systemu przywoławczego- domofonu, telefoniczna oraz odgromowej;
  • instalacja wentylacji obiektu;
  • budowa placu zabaw;
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku- dojścia i dojazdy, miejsca parkingowe, trawnik, budowa schodów i pochylni dla niepełnosprawnych.