Przedszkole Raducki Folwark

Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku z przeznaczeniem na edukację przedszkolną

Miejscowość: Raducki Folwark
Termin realizacji: 02.2018r. – 04.2019r.
Wartość realizacji:  1 493 000,00 zł brutto

Zakres robót:

  • opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej;
  • pozyskanie opinii i uzgodnień oraz pozwolenia na budowę;
  • wykonanie robót budowlanych obejmujących min.: prace rozbiórkowe i murowe, przebudowę dachu, termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie budynku do wymogów ppoż., roboty tynkarskie, malarskie i okładzinowe;
  • instalacje sanitarne: zbiornik na ścieki, instalacje wod.-kan., c.o.);
  • montaż gruntowej pompy ciepła z wykonaniem dolnego źródła – odwiertów;
  • instalacje elektryczne: montaż instalacji fotowoltaicznej, oświetlenia, gniazd wtykowych, sieci strukturalnej, przyzywowej, monitoringu i domofonowej;
  • dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie pochylni oraz montaż platformy przyschodowej;
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku- ogrodzenie, dojścia i dojazdy, mała architektura, plac zabaw, nasadzenia krzewów.